Tasmania’s salmon farm plan poses hazard for Sydney to Hobart yacht racers

Offshore salmon farm plan in southern Tasmania a ‘hazard’ for Sydney to Hobart yacht racers READ MORE HERE